punch

Project Iep Invest

Achtergrond
Iep Invest is een beursgenoteerde vennootschap (Euronext Brussel), tot voor kort voornamelijk een houdstermaatschappij van aandelen Xeikon, maar na de vervreemding ervan aan Bencis een vrijwel lege vennootschap met € 85 miljoen aan cash en een belang in de vastgoedmaatschappij Accentis (eveneens genoteerd aan Euronext Brussel).

Case-beschrijving
Iep Invest heeft zich de afgelopen jaren vooral gemanifesteerd door het gebruiken van haar dochteronderneming (Xeikon) als financieringsvehikel en parkeergarage voor onaantrekkelijke belangen. Voordat zij haar aandelen in Xeikon overdroeg aan Bencis, liet ze nog een laatste staaltje ‘kaalplukken’ zien door het Accentis-belang van Xeikon naar zich toe te halen met een discount van circa 90% op de intrinsieke waarde (nadat ze het nota bene vier jaar geleden eerst hebben opgedrongen aan Xeikon). Deze transacties konden slechts plaatsvinden dankzij de sterke bestuurlijke verwevenheid, die belangenverstrengeling in de hand werkte.

Nu resteert dus een geldzak (circa € 7,20 per aandeel)  en een belang in Accentis (afhankelijk van de waarderingsmethode € 1,50 – € 4,00). De koers van € 6,85 steekt daar op het eerste gezicht onbegrijpelijk schril bij af maar kan worden toegeschreven aan de volgende (combinatie van) factoren:

  • De onduidelijke communicatie zijdens de vennootschap
  • De ondoorzichtigheid van de toekomstplannen
  • De reputatie en onderlinge verwevenheid van bestuurders

Rol Recalcico Beheer B.V.
Recalcico heeft klachten ingediend tegen de vennootschap bij de Belgische toezichthouder FSMA terzake uitlekken van koersgevoelige informatie en handel met voorkennis.Voorts wil Recalcico een bijdrage leveren aan het wegwerken van de discount tussen intrinsieke waarde en beurskoers desnoods door het opheffen van de vennootschap. Tenslotte onderzoekt Recalcico de mogelijkheid om de transactie terzake de Accentis-lening met Xeikon terug te laten draaien danwel Iep Invest alsnog daarvoor een adequate prijs te laten betalen.

Actuele situatie (update per 12 april 2015)
Na de beëindiging van het aandeleninkoopprogramma, verraste Punch International met een superdividend-uitkering van maar liefst € 4,50. Dat lijkt genereus maar vooral Belgische particuliere aandeelhouders werden hiervan de dupe omdat zij de voorheffing van 25% niet – zoals in Nederland – kunnen verrekenen met de inkomstenbelasting. De koers reageerde dan ook niet enthousiast.

Inmiddels zijn de jaarcijfers van Iep Invest over 2014 gepubliceerd en conform de nieuwe IFRS-regelgeving moet zij haar belang in Accentis consolideren. De praktische betekenis hiervan is dat Punch haar werkelijke waarde, onder meer verkregen via de verwerving van het Accentis-belang tegen een veel te lage prijs, van haar voormalige dochteronderneming Xeikon, niet meer kan verdoezelen. De intrinsieke waarde van circa € 7,80 (bij een beurskoers van € 4,80) illustreert de onzekerheid, die bij beleggers is gecreëerd  vanwege het volledige gebrek aan transparantie van de vennootschap. Ook in het jaarverslag over 2014 blijft de vennootschap zwijgen over haar toekomstige intenties en dat draagt niet bij aan het vertrouwen van beleggers, die bovendien worden geconfronteerd met een moeilijk te waarderen claim van de oud-topman en grootaandeelhouder van het bedrijf. In het ongunstigste geval zou daardoor circa € 2  per aandeel verdampen.

Recalcico verwacht echter niet dat dit zover zal komen en wil zich sterk maken voor het dichten van de kloof tussen boekwaarde en beurskoers.         

Heeft U interesse om deel te nemen aan deze actie van Recalcico? Meld U dan vrijblijvend aan via bijgaande inschrijfformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met U op.

 

tekst-boxen2-recalcico-fromtpersberichten