persberichten stichting SOS-NS

Actuele situatie per 31 mei 2021

De eindbeschikking van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam voorziet in een forse compensatie voor onteigende obligatiehoduers, t.w. circa 75% van de nominale waarde, hetgeen met wettelijke rente uit zal komen op 90%.

De Staat der Nederlanden heeft echter cassatie ingesteld waardoor uitbetaling voorlopig onzeker is en wordt uitgesteld.

De Stichting overweegt in cassatie te verschijnen en verweer te voeren.

De uitspraak van de Hoge Raad zal naar verwachting eind 2022 worden gewezen.persberichten stichting SOS-NS