lavide

Project Lavide Holding/Qurius

Achtergrond
Lavide Holding (voorheen Qurius) is na de verkoop van alle resterende activiteiten aan Prodware een lege beursvennootschap, die tot aan de inbreng van nieuwe bezigheden een zieltogend bestaan zou kunnen leiden.

Case-beschrijving
Doordat er sprake is van een dominante grotaandeelhouder, een de facto niet onafhankelijk bestuur alsmede onverwachte tegenvallers uit het verleden, lijkt er van een rustig beursbestaan echter geen sprake. De grootaandeelhouder verschafte een converteerbare obligatielening en verstrekte daarmee financiële ruimte maar ‘vergat’ het potentiële belang tijdig te melden bij de AFM

Ondertussen maken twee andere cowboys zich sterk om de macht van de grootaandeelhouder te breken en hebben daartoe belangen opgebouwd. Het leeghalen van de markt en de ontstane reuring zorgen ervoor dat de koers van deze lege huls zich op een onrealistisch hoog niveau blijft bewegen. De kans op een realistische waardecreatie vanuit de huidige aandelenprijs lijkt gering.

Rol Recalcico Beheer B.V.
Recalcico heeft naar aanleiding van het niet onverwijld melden van de converteerbare obligatielening (koersgevoelige informatie en drempeloverschrijding) klachten ingediend tegen het voormalige bestuur van de vennootschap en de grootaandeelhouder bij de toezichthouder. Gebrek aan daadkracht, vriendjespolitiek of een combinatie van beide heeft ervoor gezorgd dat de AFM deze strapatsen vooralsnog met de mantel der liefde bedekt. Het verschijnen van twee nieuwe meldingsplichtige aandeelhouders en de dreiging van een negatief eigen vermogen (mede als gevolg van een latente juridische zeperd) maken de voorspelling dat er vanuit governance-optiek interessante tijden aankomen, niet erg gewaagd.

Recalcico houdt de vinger aan de pols en zal – waar nodig en in opdracht van gedupeerde aandeelhouders – adequaat optreden.   

Actuele situatie
We zijn in afwachting van de trading update waarin ongetwijfeld nadere informatie gegeven zal worden over de lopende juridische periode, de kansen op een negatief eigen vermogen en de noodzaak tot additionele financiering. Afhankelijk van de invulling daarvan zullen wij bepalen of en op welke wijze wij in actie komen ter bescherming van minderaandeelhouders.


Heeft U interesse om deel te nemen aan deze actie van Recalcico? Meld U dan vrijblijvend aan via bijgaande inschrijfformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met U op.

tekst-boxen2-recalcico-fromtpersberichten