PB holding 2

Op 1 maart 2021 kondigden DPA en Gilde aan dat ze overeenstemming hebben bereikt over een bod van € 1,70 (cum dividend) op alle uitstaande aandelen DPA.

Recalcico stelde vooralsnog vraagtekens bij de gevolgde procedures, de conclusies in de fairness opinion van de Rabobank en de uitkomsten van de waardering.

De inhoud van het biedingsbericht en position statement bevestigden het bange vermoeden dat we weer tegen een klassieke private equity-actie aankeken, waarbij alles uit de kast wordt gehaald om minderheidsaandeelhouders te benadelen.

Daarom neemt Recalcico het initiatief om in de aanloop naar de BAVA van 16 juli de belangen te verenigen.

 

Update per 1 september 2021:

Recalcico heeft op de desbetreffende vergadering een groot aantal kritische vragen gesteld, die naar haar mening niet adequaat zijn beantwoord door het bestuur van DPA.

Desalniettemin werd in de eerste aanmeldingstermijn een percentage behaald van meer dan 91,3%, deed Gilde het bod gestand en wist zij in de na-aanmeldingstermijn dit percentage nog uit te breiden tot 93%. Recalcico moet concluderen dat hierdoor enerzijds een hoger bod (althans binnen 12 maanden) niet mogelijk is en er anderzijds ook weinig animo bestaat bij bestaande aandeelhouders om actief verzet te voeren.

Nu de registratietermijn voor de actie van Recalcico is verstreken en de belangstelling daarvoor ook beperkt is, neemt Recalcico voorlopig plaats aan de zijlijn en wacht zij nieuwe ontwikkelingen af. Afhankelijk van het verdere verloop van het door Gilde in te zetten traject (activa/passiva-transactie, liquidatie, uitkering en vereffening), zal zij evalueren of het zinvol is alsnog juridisch verzet te voeren. 


Update per 11 februari 2022

Naar aanleiding van de door de vereffenaar gedeponeerde rekening en verantwoording waaruit zou blijken dat er (bij gebrek aan waarde) geen aanvullende uitkering op de aandelen DPA mag worden verwacht, hebben Recalcico c.s. een verzetschrift ingediend en zijn zij een bodemprocedure gestart. Ook is bezwaar gemaakt bij Euronext tegen het verzoek om de beursnotering te beëindigen. 

 

(Voormalige) aandeelhouders kunnen zich weer aansluiten bij de procedure, door het invullen van het onderstaande aanmeldingsformulier.

 

Heeft U interesse om deel te nemen aan deze actie van Recalcico? Meld U dan vrijblijvend aan via het bijgaande inschrijfformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met U op.