accentis

Achtergrond
Accentis N.V. is een onderneming die investeert in (semi-)industrieel vastgoed. Haar belangrijkste beleggingen bevinden zich in België en Slowakije, terwijl ze daarnaast actief is in Duitsland en Frankrijk. De aandelen Accentis zijn genoteerd aan Euronext Brussel.

Case-beschrijving
Accentis is door een diep dal gegaan, maar daarbij ligt de oorzaak niet zozeer in de economische crisis als wel het gedrag van haar respectievelijke grootaandeelhouders Iep Invest, daarna Xeikon en vervolgens weer Iep Invest. Die hebben het fonds voornamelijk gebruikt voor hun eigen doeleinden, waarbij minderheidsaandeelhouders professioneel in de kou werden gezet. Voorlopig hoogtepunt in deze soap is het voorgenomen bod van de grootaandeelhouder Iep op Accentis tegen circa 1/3 van de boekhoudkundige waarde, dat onmiddellijk door de markt werd weggehoond (en dan ook nooit is uitgebracht).

Rol Recalcico Beheer B.V.
Recalcico is door een aantal ontevreden aandeelhouders gevraagd een poging te ondernemen een aantal gebreken in de governance sfeer op telossen, via gesprekken met het bedrijf zelf, de accountant (in België overigens: Commissaris), acties richting de toezichthouder en in het ultieme geval het ontplooien van juridische initiatieven. Deze activiteiten hebben zich tot nu toe in de luwte afgespeeld, maar zullen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (26 mei 2015) meer in de openbaarheid worden gebracht.

Actuele situatie (per 24 mei 2015)
Overleg met de vennootschap heeft tot op heden niet de gewenste vruchten afgeworpen, vandaar dat wordt gestudeerd op alternatieve invalshoeken om de waardekloof tussen beurskoers en eigen vermogen te dichten. Ondanks verhullende verslaggeving en het ontbreken van enig investor relations beleid, lijken beleggers in te zien dat een waardering tegen minder dan de helft van de boekwaarde, voor een bedrijf met een rendement van 15% op het eigen vermogen, kansen biedt. Derhalve is bij forse omzetten de koers in de afgelopen maand vrijwel verdubbeld (van € 0,015 naar € 0,027), maar steekt die nog steeds schril af bij de boekhoudkundige en economische waarde.
Uit nader onderzoek van onze kant is gebleken da de voorzitter van de Raad van Bestuur Mr. J. de Bliek, zich jarenlang heeft uitgegeven als advocaat terwijl hij al van het tableau was geschrapt (een strafrechtelijke overtreding) en wij hebben de Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten om maatregelen gevraagd (klik hier voor persbericht)).
Op de AvA van 26 mei zullen wij aandringen op zijn ontslag (vanwege een vertrouwensbreuk) en proberen we middels ruim 300 schriftelijk ingediende vragen meer informatie te krijgen over strategie, beleid en werkelijke waarde van de onderneming (klik hier voor vragenlijst). Aan de vooravond van deze jaarlijkse ontmoeting met het bestuur, liet de vennootschap overigens in een krantenbericht weten dat de herfinanciering op een haar na gevild was (klik hier voor Artikel De Tijd) .

Heeft U interesse om deel te nemen aan deze actie van Recalcico? Meld U dan vrijblijvend aan via bijgaande inschrijfformulier.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met U op.

tekst-boxen2-recalcico-fromtpersberichten