__________ Recalcico c.s. dagvaarden DGNV N.V. i.l. (“DGNV”)__________

DGNV N.V. in liquidatie (DGNV) is gedagvaard door Recalcico Beheer B.V. en een aan haar gelieerde natuurlijke persoon (de Eisers). De Eisers hebben vernietigingsvorderingen en schadevorderingen ingesteld met betrekking tot de overeenkomsten en transacties van DGNV met New Horizon Holdings B.V. en DPA Group B.V., omdat zij menen daardoor benadeeld te zijn. DGNV is het oneens met de stellingen en eisen van de Eisers. Zij zal daartegen verweer voeren.

In lijn met haar eerdere berichtgeving, blijft DGNV voornemens haar vereffening voort te zetten en haar beursnotering te beëindigen. Na verkoop van haar onderneming en uitkering van de opbrengst aan de aandeelhouders vertegenwoordigen de aandelen in DGNV geen onderliggende waarde meer.

DGNV N.V. in liquidatie,
FCA Liquidator B.V., vereffenaar